Pentru dirijorul Petre Neamţu, limbajul propriu de exprimare şi manifestarea sublimă reprezintă idealul suprem

       Petre Neamţu este un iscusit dirijor din Moldova, care contribuie nemijlocit la dezvoltarea folclorului naţional, datorită muncii depuse, prin manifestarea sa profesională sublimă – idealul artistic dar şi prin maniera de a povesti lumii despre Patria sa. El este cel care râvneşte a cultiva muzica folclorică a neamului basarabean dar şi educarea publicului prin intermediu acesteia. Astfel, activitatea de bază fiindu-i bagheta dirijorală, maestrul reuşeşte să imbine perfect folclorul cu autenticul.

      Petre Neamţu s-a născut la Lunga, Floresti în anul 1950. A absolvit Colegiul de Muzică Ştefan Neaga şi Conservatorul de Stat Gavriil Musicescu (astăzi Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice). Petre Neamţu este autorul multor creaţii muzicale folclorice pentru orchestră, inclusive aranjamentele muzicale care sunt înregistrate şi se păstrează în fondurile Radio-Televiziunii Naţionale. Este autorul culegerilor de folclor pentru orchestră, ansambluri instrumentale şi instrumente solistice. Promovează în permanenţă tinerii interpreţi, fiind animatorul concursului Prezinta Orchestra Folclor. Petre Neamţu este deţinătorul următoarelor titluri onorifice şi distincţii de stat: în 1989- Artist Emerit al Republicii Moldova; 1993- medalia  Meritul civic; 2000- ordinul Gloria Muncii şi în 2010 - Artist al Poporului.

      Începe cariera artistică în anul 1972, activând în calitate de dirijor al ansamblului de cântec şi dans Hora din oraşul Chişinău. Fiind remarcat în mediul de specialitate, ca un tânăr şi promiţător dirijor, cultivator de folclor, în 1985 este invitat la Comitetul de Stat pentru Televiziune şi Radiofuziune, pentru a prelua conducerea unui colectiv mult mai numerous şi practice cel mai de prestigiu la nivel naţional – Orchestra de Muzică Populară Folclor creată, acum patru decenii şi ceva, de catre maestrul Dumitru Blajinu. Preluând ştafeta, a mers pe urmele marelui lăutar, înregistrând cu Folclor piese de rezistenţă a folclorului autohton. Orchestra de studio s-a transformat în una de concert, acompaniând participanţii şi invitaţii la mai multe festivaluri-concurs din Republica Moldova şi România: Crizantema de Argint, Crizantema de Aur, Maria Tanase etc.

 

      Maestru Petre Neamţu a ales folclorul ca şi activitate încă de pe timpul studenţiei, când învăţa la Colegiul de Muzică Ştefan Neaga. Acolo Prefesorii colegiului au venit cu propunerea de a continua studiile la Moscova, în cadrul Academie Militare, profilul-dirijat simfonic. Însă Petre Neamţu înţelegea că drept urmare a acestei şcolarizări, va rămâne în spaţiul de Orchestră militară, dat fiind faptul specificul înstituţiei. Astfel idealul său supreme – folclorul basarabean nu mai putea fi urmat, ceea ce nu convenea maestrului. A fost nevoit să refuse, sub pretextul că îmi placea acordeonul şi abea începusem să-l savurez în primii ani de studii la catedra Instrumente Populare, mai ales că venisem fără pregătire muzicală. A doua propunere a venit din partea unei profesoare de teorie împreună cu marele folklorist al Moldovei Loghin Ţurcanu (şef catedră Teoria Muzicii la Colegiul Ştefan neaga) care i-au propus să plece tot la Moscova să devină dirijor de orchestră simfonică. Şi de această dată Petre Neamţu a refuzat. Avea un scop prestabilit şi evident legat de muzica populară. Probabil aş fi putut învăţa şi dirijat simfonic, dar mi-am urmat destinul, chemarea strămoşească să-mi servesc patria în cel mai bun şi oportun mod să fiu soldat military înrolat în Armata Folclor.

      Fiind student la Academie de Muzică, este invitat de către Ion Bazatin să fie dirijor la ansamblu de dansuri Hora.O oferta a fost acceptată şi a avut o activitate îndelungată alături de acest ansamblu. Mai târziu a activat ca dirijor la ansamblul de dansuri Veselia din oraşul Chişinău. Însă cea mai trainică şi fidelă muncă a depus-o alături de Orchestra Folclor. Astfel, primul contact cu orchestra Folclor l-a avut încă pe timpul activităţii lui Dumitru Blajinu, alături de care Petre Neamţu făcea aranjamente muzicale pentru orchestră, dar în anul 1985 a fost numit oficial dirijor al Orchestrei Folclor, cu acest colectiv abordează nu doar muzică populară ci şi alte genuri precum romanţă, vals, tangou şi de ce nu muzică academică.

     Pentru maestru Petre Neamţu Orchestra Folclor a devenit familia sa şi chiar sufletul meu după cum afirmă el însuşi. Fiind iniţial o orchestră de amatori, fluctuaţia muzicienilorr şi respectiv componenţa orchestrei era foarte pestriţă, îmnsă atmosfera ea veselă. În sânul Orchestri Folclor mereu a existat armonie şi buna relaţie între toţi membrii. Familia Folclor este una numeroasă. Sunt instrumentişti, colectiv de bază, dar mai sunt şi solişti atât instrumentişti cât şi vocali.

      Astăzi Folclor-ul îi are în avangardă pe Valentin Butucel, Diamanta Paterău, Viorica Moraru, Nicolae Paliţ, Silvia Goncear, Sorin Zberea, Anatol Nunu, Gavril Gronic, Vasile Iovu, Vasile Rusu şi mulţi alţii. Practic toţi instrumentiştii orchestrei sunt şi solişti a remarcat maestrul. Spre exemplu la Concursul recent Prezintă Orchestra Folclor, în recital au evoluat Dinastia Rusu (Vasile Rusu şi cele două vioriste), şi alţii.

     Componenţa instrumentelor din care e format orchestra este una rigidă , după cum a fost definită din ziu fondării. Acest moment vorbeşte despre o seriozitate profesionistă cvasi academic. Deoarece în 50 ani a existat un singur instrument care nu se mai regăseşte azi în familia Folclor şi anume un muzician interpret la fluer fără dop. La moment în orchestră se cântă unele creaţii şi cu fluer tradiţional, dar mai rar.

    Repetoriul orchestrei este foarte bogat şi variat în genuri. Acesta cuprinde creaţii existente în arialul românesc, dar şi piese ale căror aranjamente sunt efectuate de însuşi Petre Neamţu. Maestrul mărturiseşte că din pasiune şi dragoste nemărginită pentru folclorul românesc sunt capabil să reuşesc în doar 2-3 zile, un aranjament muzical perfect pentru orchestra mea, fapt care îmi adduce o satisfacţie sublimă.

     Alături de Orchestra Folclor, maestrul Petre Neamţu a avut multe turnee de excepţie în afara hotaelor Moldovei, prezentând într-o manieră sclipitoaremuzica neamului nostru. Actualmente sunt preconizate unele concerte doar în România, iar pe 29 Noiembrie este programat un concert la Chişinău cu titlul generic Romanţa ne uneşte la care vor participa şi interpreţi din România, iar pe 1 Decembrie Orchestra este invitată la Alba Iulia la un concert monumental dedicate evenimentelor de maximă importanţă pentru toţi românii de pretutindeni – celebrarea Centinarul Marii Uniri.

     Emoţiile şi munca asiduă sunt simţite în mare măsură la concertele live, pentru că acolo nu depinde doar de calitatea interpretării dar şi felul în care este efectuată sonorizarea, şi calitatea aparatajul contează mult. Dar cel mai important sentiment pe care-l încearcă de fiecare dată Petre Neamţu într-un concert live este sintonia dintre interpreţi şi publicul spectator. Atunci când totul e pus la punct şi e bine, ne simţim confortabil şi totul se derulează excelent. Petre Neamţu fiind un iscusit dirijor şi un intelectual, are capacitatea de a duce la bun sfârşit produsul final care este apreciat unanim, iar calitatea se plasează la cel mai înalt nivel, argumentând măestria sa profesională şi aptitudinile dirijorale excelente.

     Orchestra de Muzică Populară Folclor reprezintă un model prototip pe arena muzicală naţională. Ea face parte din factorii educativi ai societăţii anume prin propagarea muzicii de calitate şi familiarizarea publicului meloman cu folclorul moldav. Orchestra Folclor este cea care plantează în sufletele oamenilor cele mai de preţ valori, dragostea pentru frumos şi frumosul pentru dragoste. De fiecare dată acest colectiv anunţă cu certitudine spectru larg de trăiri lăuntrice şi mereu atinge latura emotivă a publicului. După cum afirmă marele scriitor rus Lev Tolstoi Muzica este stenografia emoţiei. Succesele şi faima dobândită pe parcursul existenţei orchestrei se datorează nemijlocit maestrului dirijor Petre Neamţu. Întreaga activitate a sa este una evolutivă în timp, având un impact pozitiv pentru societate şi anume în evoluţia genurilor în spaţiul dintre Prut şi Nistru. Alături de orchestră, maestrul pune o amprentă simţitoare în dezvoltarea folclorului moldovenesc. Iar faptul că sălile de concert mereu sunt arhipline e şi meritul lui Petre Neamţu.

Chiforişin Galina muzicolog, studentă an.IV AMTAP

 

 

Partener principal

mobiasbanca-logo

Bilete online

Logo ticket

 

Partener media

logo-evenimente

You are here Home