• Ilona-Stepan-sm.jpg
  • Mihail-Agafita-sm.jpg
  • Petre-Neamtu-sm.jpg

Dirijorii

Mihail Agafiţa, Artist al Poporului

Director- artistic și prim-dirijor al Orchestrei Simfonice               

Mihail-Agafita-sm

Mihail Agafița este un valoros reprezentant al tinerei generaţii de dirijori, susţinând, în decursul a 20 ani, circa 600 concerte simfonice şi spectacole de operă şi balet alături de colective din România, Republica Moldova, Spania, Finlanda, SUA, Rusia, Ucraina şi Belarus, precum și diverse turnee în Grecia, Portugalia, Italia, Franţa, Malta şi Tunisia.

Născut în 1973, în Republica Moldova, Mihail Agafiţa studiază dirijatul la Institutul de Stat al Artelor din Chişinău, absolvind apoi Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti la clasa de dirijat al distinsului profesor Dumitru Goia, sub a cărui îndrumare studiază ulterior ca masterand la cursul de studii aprofundate, specializarea Stilistică dirijorală - Dirijat orchestră. În anii 2005 – 2007 se perfecţionează la cursurile de măiestrie susţinute de reputatul dirijor Patrick Strub, organizate de Ambasada Germaniei la Chişinău. Din 2004 deţine funcţia de Dirijor Permanent al Filarmonicii Naţionale a Republicii Moldova, iar din anul 2013 obţine prestigioasa poziţie de Prim Dirijor şi Director Artistic al Orchestrei Simfonice din cadrul aceleeaşi instituţii. Între anii 2009 – 2013 este Dirijor Permanent al Filarmonicii Transilvania din Cluj.

Mihail Agafiţa participă la prestigioase festivaluri internaţionale de muzică, unde prestaţia sa dirijorală este întâmpinată cu entuziasm de public şi apreciată la superlativ de către mass-media.   Colaborează cu personalităţi de renume ale lumii muzicale.

Momente inedite ale carierei sale le constituie colaborarea cu Orchestra Filarmonicii din Moscova, precum  şi evoluţia în cadrul Festivalului Internaţional George Enescu (Bucureşti, 2011) la pupitrul Filarmonicii Transilvania din Cluj.

Din anul 2010 Mihail Agafiţa devine membru al Uniunii Muzicienilor din Republica Moldova. Repertoriul său impresionant conţine creaţii muzicale de diverse genuri şi stiluri – de la preclasic la contemporan, printre care şi lucrări în primă audiţie.

Încă de la debutul carierei sale dirijorale, Mihail Agafiţa a fost apreciat pentru personalitatea şi talentul său artistic, pentru forţa şi sensibilitatea interpretării operelor muzicale, precum şi pentru tehnica dirijorală impecabilă care i-a permis reproducerea fidelă a particularităţilor stilistice inerente fiecărei creaţii abordate.

Pentru merite deosebite în dezvoltarea şi propagarea artei muzicale şi activitate concertistică intensă, prin decret prezidenţial (în R. Moldova), dirijorului Orchestrei Simfonice, Mihail Agafiţa, i-a fost conferit titlul onorific Maestru în Artă. În ianuarie 2016 Ministerul Culturii al Republicii Moldova i-a acordat maestrului premiul "Gavriil Musicescu" pentru contribuție excepțională la promovarea creației simfonice și prestație deosebită în spectacole de excepție. Tot în anul 2016, prin decret prezidenţial, a fost desemnat cu cel mai înalt titlu onorific al Republicii Moldova în domeniul culturii – Artist al Poporului, pentru performanţe remarcabile și prestație scenică extraordinară.

 

 

Ilona Stepan, Artistă Emerită

Director-artistic și prim-dirijor al Capelei Corale Academice „Doina”

Ilona-Stepan-sm

 

Ilona Stepan s-a născut în anul 1964. Și-a făcut studiile la Şcoala specială de muzică „Eugen Coca", apoi la Academia de Muzică „G. Musicescu" din Chişinău, la specialitatea Dirijat Coral, susţinând diploma cu menţiune. Ulterior și-a desăvârşit măiestria dirijorală (studii post-universitare) la Academia de Muzică din Cluj-Napoca, România.

În anii 1987-1990 este conducător al colectivului de copii în ansamblul „Speranţa", cu care participă la diferite concerte şi festivaluri, obţinând numeroase diplome şi menţiuni. Din 1991 până în prezent activează la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, la catedra - Dirijare, iar din 1997 deţine funcţia de şef de catedră şi conducător artistic al corului catedrei. În 1999 a înfiinţat şi a coordonat formaţia „UniVox" (Vocal Band), fiind totodată şi liderul acestei formaţiuni corale cu, care a participat la diferite festivaluri de jazz, atât naţionale cât şi internaţionale. Din martie 2002 Ilona Stepan devine dirijorul Corului „Union Fenosa" (actualmente Corul Național de Cameră). 

Citeşte mai mult...

Petre Neamţu , Artist al Poporului

Director-artistic și prim-dirijor al Orchestrei de Muzică Populară “Folclor”

Petre-Neamtu-sm

Petre Neamţu s-a născut în anul 1950. A absolvit Colegiul de Muzică „Ştefan Neaga” şi Conservatorul de Stat „Gavriil Musicescu”. În perioada anilor 1973 - 1986 este profesor la Colegiul de Muzică „Ştefan Neaga” iar din anul 1985 şi până în prezent este conferenţiar universitar la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice.

Începe cariera artistică în anul 1972, activând în calitate de dirijor al ansamblului de cântec şi dans „Hora”. Din anul 1985 devine conducătorul  Orchestrei de Muzică Populară „Folclor”. Petre Neamţu este autorul şi aranjorul multor creaţii pentru orchestră, care sunt înregistrate şi se păstrează în fondurile Radio-Televiziunii Naţionale. Este autorul manualelor şi a culegerilor de piese pentru orchestră, ansambluri instrumentale şi instrumente solistice.

Sub conducerea lui Petre Neamţu  orchestra a efectuat turnee în România, Polonia, Austria, Germania, Danemarca, Sri Lanka, Nicaragua, SUA etc. Petre Neamţu cu orchestra “Folclor” a participat la câteva ediţii ale Festivalului-Concurs de interpretare a cântecului popular românesc “Maria Tănase” de la Craiova şi la concursul de creaţie şi interpretare a romanţei “Crizantema de Aur” de la Târgovişte. 

Pentru contribuţie de excepţie la organizarea  Festivalului-Concurs Naţional al interpreţilor cântecului popular românesc “Maria Tănase”, Petre Neamţu a fost menţionat de Guvernul României, Ministerul Culturii şi Cultelor cu Diplomă de excelenţă. Orchestra “Folclor” în frunte cu maestrul Petre Neamţu a avut posibilitatea să-i acompanieze pe cei mai mari interpreţi ai cântecului popular din toate zonele folclorice ale României, atât la Craiova cât şi la Chişinău, unde se organizează Ecourile Festivalului “Maria Tănase”.

Petre Neamţu este deţinătorul urmatoarelor titluri onorifice şi distincţii de stat: în 1989- Artist Emerit al Republicii Moldova; 1993- medalia  “Meritul civic”; 2000- ordinul “Gloria Muncii” şi în 2010 - Artist al Poporului.

Partener principal

mobiasbanca-19-20-new

Bilete online

You are here DESPRE NOI Dirijori